/ ກໍລະນີແນະນໍາ /
ພວກເຮົາກໍາລັງສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງສໍາລັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ
ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາມີຕັ້ງແຕ່ຂະຫນາດນ້ອຍ, ຜູ້ຄ້າສົ່ງໃນທ້ອງຖິ່ນໄປຫາເຈົ້າຂອງແບສາກົນ. ຊອກຫາວິທີທີ່ລູກຄ້າບາງຄົນຂອງພວກເຮົາປະສົບຜົນສໍາເລັດກັບ Bohe.
ກໍລະນີສູງສຸດ DFM
01ກໍລະນີສູງສຸດ DFM
ຊື່ສ່ວນ: TOP CASE
ວັດສະດຸ: AL6063
ຄວາມຫນາ: 2.2mm
02CHASSIS, GPU
ຊື່ສ່ວນ : CHASSIS,GPU
ວັດສະດຸ: Al 5052-H32
ຄວາມຫນາ: 2.0mm
CHASSIS, GPU